Vložit nabídku

Souhlas se zpracováním osobního údaje

Vážený uživateli stránek www.pujcim.to!

Nahrání a zobrazování profilové fotografie zachycující Vaši podobu (dále jen „profilová fotografie“) není nezbytně nutné pro to, abychom Vám poskytli naše služby, může nám to ale ulehčit.

S ohledem na výše uvedené Vás žádáme o udělení souhlasu se zpracováváním Vašeho osobního údaje, konkrétně Vaší profilové fotografie, za účelem usnadnění dosažení námi společně sledovaného cíle, jímž je zprostředkování uzavření smlouvy o výpůjčce nebo nájemní smlouvy (dále jen „Smlouva“). Přiřazení profilové fotografie k Vašemu účtu a její zobrazování ve Vašich inzerátech a ve Vašem profilu může zvednout Vaší důvěryhodnost a tím zvýšit Vaše šance na uzavření Smlouvy.

Požadovaný souhlas nám udělit nemusíte, neboť nemáte žádnou takovou zákonnou ani smluvní povinnost. Pokud nám souhlas neudělíte, nebudeme ve Vašem profilu zobrazovat výše uvedený osobní údaj a nebudeme jej zpracovávat ani jiným způsobem. Naše služby Vám ale budeme poskytovat i nadále.

Tento osobní údaj bude zpracovávat správce Mgr. Jan Střálka, se sídlem Láz 2284, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 018 05 291. Kontaktovat jej můžete na emailu info@pujcim.to nebo písemně na výše uvedené adrese sídla. Tento osobní údaj bude poskytnut kterémukoliv uživateli celosvětové elektronické sítě internet, který navštíví naše stránky www.pujcim.to (dále jen „Pujcim.to“) a zobrazí si Váš inzerát nebo Váš profil. Příjemcem výše uvedeného osobního údaje tak může být v zásadě kdokoliv z neomezeného a blíže neurčitelného okruhu třetích osob (široká veřejnost).

Pokud nám Váš souhlas udělíte, bude udělen na dobu, po kterou existuje Váš účet na Pujcim.to, nebo dokud jej neodvoláte. Právním základem zpracování osobního údaje pro výše uvedený účel bude tento souhlas.

Udělený souhlas máte právo kdykoliv odvolat prostřednictvím správy svého účtu na Pujcim.to. Stejně tak můžete souhlas odvolat i emailovou zprávou nebo telefonicky nebo písemně na výše uvedených kontaktních údajích správce. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu.

Z důvodu samotné podstaty celosvětové elektronické sítě internet můžou být Vaše osobní údaje výše uvedeným způsobem zpřístupněny prakticky komukoliv, včetně subjektů ze zahraničí. Takovému následku nelze účinně zabránit. Správce ale nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím a takovým příjemcům Vaše osobní údaje vlastním aktivním přičiněním zpřístupňovat nebude. Osobní údaj nebude podkladem pro automatické rozhodování a profilování.