Vložit nabídku

Souhlas se zpracováním osobního údaje

Vážený uživateli stránek www.pujcim.to!

Na Vaši emailovou adresu Vám můžeme zasílat různá obchodní sdělení, dárkové kupony, novinky nebo jiné zprávy (dále jen „zasílání obchodních sdělení“) a informovat Vás tak o zajímavých příležitostech nebo Vám sdělovat podstatné informace týkající se poskytování našich služeb nebo služeb třetích osob, které ale přímo nesouvisí s plněním naší vzájemně uzavřené smlouvy. Zasílání obchodních sdělení není nezbytně nutné pro to, abychom Vám poskytli naše služby.

S ohledem na výše uvedené Vás žádáme o udělení souhlasu se zpracováváním Vašeho osobního údaje, konkrétně adresy Vaší emailové schránky, pro účely zasílání obchodních sdělení.

Požadovaný souhlas nám udělit nemusíte, neboť nemáte žádnou takovou zákonnou ani smluvní povinnost. Pokud nám souhlas neudělíte, nebudeme na Vaši emailovou adresu zasílat obchodní sdělení. Naše služby Vám ale budeme poskytovat i nadále.

Správcem je Mgr. Jan Střálka, se sídlem Láz 2284, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 018 05 291. Kontaktovat jej můžete na emailu info@pujcim.to nebo písemně na výše uvedené adrese sídla. Připomínáme, že Vaši emailovou adresu již zpracováváme jiným způsobem, neboť je to potřebné pro splnění naší vzájemně uzavřené smlouvy (viz informace o zpracování osobních údajů dostupné na stránkách www.pujcim.to). V rámci tohoto jiného zpracování je tento Váš osobní údaj zpřístupněn kterémukoliv uživateli celosvětové elektronické sítě internet, který navštíví naše stránky www.pujcim.to a zobrazí si Váš inzerát nebo Váš profil. Příjemcem výše uvedeného osobního údaje tak může být v zásadě kdokoliv z neomezeného a blíže neurčitelného okruhu třetích osob (široká veřejnost).

Pokud nám Váš souhlas udělíte, bude udělen na dobu, po kterou existuje Váš účet na stránkách www.pujcim.to, nebo dokud jej neodvoláte. Právním základem zpracování osobního údaje pro výše uvedený účel bude tento souhlas.

Udělený souhlas máte právo kdykoliv prostřednictvím správy svého účtu na stránkách www.pujcim.to. Stejně tak můžete souhlas odvolat i emailovou zprávou nebo telefonicky nebo písemně na výše uvedených kontaktních údajích správce. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu.

Z důvodu samotné podstaty celosvětové elektronické sítě internet můžou být Vaše osobní údaje výše uvedeným způsobem zpřístupněny prakticky komukoliv, včetně subjektů ze zahraničí. Takovému následku nelze účinně zabránit. Správce ale nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím a takovým příjemcům Vaše osobní údaje vlastním aktivním přičiněním zpřístupňovat nebude. Osobní údaj nebude podkladem pro automatické rozhodování a profilování.